Citrine/KY | Manual

[ сан ] _кошуу: [ сан ]

☞ x := 1.
x _кошуу: 2.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
3