Citrine/KY | Manual

[ тизме ] эң жогорку

☞ x := тизме ← 8 ; 4 ; 2 ; 16.
☞ y := x эң жогорку.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← 8 ; 4 ; 2 ; 16