Citrine/KY | Manual

[ аркан ] тамга: [ сан ]

✎ жаз: ('.☘.' тамга: 2), бирдиктүү.