Citrine/KY | Manual

[ тизме ] сорттоо: [ Block ]

☞ x := тизме ← 2 ; 1 ; 3.
x сорттоо: { :a :b ↲ a < b.}.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← 3 ; 2 ; 1