Citrine/KY | Manual

[ сан ] _логикалык

{ :i
✎ жаз: i _логикалык, бирдиктүү.
} * 10.
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True