Citrine/KY | Manual

[ сан ] + [ сан ]

☞ x := 2 + 2.
☞ y := x + 0,5.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
4
4,5