Citrine/KY | Manual

[ тизме ] - [ сан ]

☞ x := тизме ← 1 ; 2 ; 3.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
☞ x - 1.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← 1 ; 2 ; 3
тизме ← 2 ; 3