Citrine/KY | Manual

[ тизме ] калкыма

☞ x := тизме ← 1 ; 2 ; 3.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
x калкыма.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← 1 ; 2 ; 3
тизме ← 1 ; 2