Citrine/KY | Manual

[ File ] бар

☞ f := '/tmp/a.txt'.
☞ x := File _жаңы: f.
программа кабыгы: 'rm ' + f.
✎ жаз: f бар, бирдиктүү.
программа кабыгы: 'touch ' + f.
✎ жаз: f бар, бирдиктүү.
/tmp/a.txt
/tmp/a.txt