Citrine/KY | Manual

[ аркан ] = [ аркан ]

☞ x := 'Hello' = 'Hello'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
☞ x := 'World' = 'Hello'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
True
False