Citrine/KY | Manual

[ аркан ] баш тамга.

✎ жаз: 'abc' баш тамга, бирдиктүү. ABC