Citrine/MS | Manual

[ Fail ] gulung semula

☞ f := Fail _baru: '/tmp/a.txt'.
f tulis: 'abcdefgh'.
f buka: 'r'.
☞ x := f akhir, _cari: -5, baca bait: 3.
☞ y := f gulung semula, _cari: 5, baca bait: 3.
✎ tulis: x, berhenti.
✎ tulis: y, berhenti.