Citrine/MS | Manual

[ Fail ] saiz

☞ x := Fail _baru: '/tmp/a.txt'.
x tulis: 'abc'.
✎ tulis: x saiz, berhenti.
x tambah: 'def'.
✎ tulis: x saiz, berhenti.
3
6