Citrine/MS | Manual

[ Objek ] membalas: [ Tali ]

☞ echo := Objek baru.
echo pada: 'membalas:' lakukan: { :s
↲ (s + s).
}.
✎ tulis: echo ho!.
ho!ho!