Citrine/NO | Manual

[ Øyeblikk ] string

Øyeblikk på: 'format:' gjøre: { ↲ 'beautiful moment'. }.
Øyeblikk på: 'time' gjøre: { ↲ '999'. }.
✎ skrive: Øyeblikk, slutt.
✎ skrive: Øyeblikk nummer, slutt.
beautiful moment999