Citrine/NO | Manual

[ Gjenstand ] på: [ String ] gjøre: [ Block ]

☞ ☃ := Gjenstand ny.
☃ på: 'name:' gjøre: { :x
⚿ name := x.
}.
☃ på: 'name' gjøre: { ↲ ⚿ name. }.
☃ name: 'Snowman'.
✎ skrive: ☃ name, stoppe.
☞ ⛇ := ☃ ny.
⛇ på: 'name' gjøre: {
↲ 'Inverted version' me: ⛏ `name.
}.
⛇ name: 'Snowman'.
✎ skrive: ⛇ name, stoppe.
Snowman
Inverted version