Citrine/SK | Manual

[ číslo ] ≠ [ číslo ]

☞ x := 8 ≠ 8.
☞ y := 8 ≠ 9.
✎ píšu: x, zastávka.
✎ píšu: y, zastávka.
Nepravdivý
Pravdivý