Citrine/SK | Manual

[ číslo ] ≤ [ číslo ]

☞ x := 8 ≤ 7.
☞ y := 7 ≤ 8.
✎ píšu: x, zastávka.
✎ píšu: y, zastávka.
Nepravdivý
Pravdivý