Citrine/SK | Manual

[ číslo ] [ Povrázok ]

☞ x := 3 dollars.
✎ píšu: x kvalifikácia.
dollars