Citrine/SK | Manual

[ Súbor ] zoznam: [ Povrázok ].

Program shell: 'mkdir /tmp/files'.
Program shell: 'touch /tmp/files/a.txt'.
Program shell: 'touch /tmp/files/b.txt'.
☞ x := Súbor zoznam: '/tmp/files'.
✎ píšu: x, zastávka.
Zoznam ← ((Mapa nový) povedané:'file' na adrese:'type', povedané:'a.txt' na adrese:'file') ; ((Mapa nový) povedané:'folder' na adrese:'type', povedané:'..' na adrese:'file') ; ((Mapa nový) povedané:'file' na adrese:'type', povedané:'b.txt' na adrese:'file') ; ((Mapa nový) povedané:'folder' na adrese:'type', povedané:'.' na adrese:'file')