Citrine/SK | Manual

[ Objekt ] on: [ Povrázok ] postup: [ Block ]

☞ ☃ := Objekt nový.
☃ on: 'name:' postup: { :x
⚿ name := x.
}.
☃ on: 'name' postup: { ↲ ⚿ name. }.
☃ name: 'Snowman'.
✎ píšu: ☃ name, zastávka.
☞ ⛇ := ☃ nový.
⛇ on: 'name' postup: {
↲ 'Inverted version' me: ⛏ `name.
}.
⛇ name: 'Snowman'.
✎ píšu: ⛇ name, zastávka.
Snowman
Inverted version