Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] [ Povrázok ]: [ Povrázok ]

☞ x := '$ money'.
x money: 10.
✎ píšu: x, zastávka.
$ 10