Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] > [ Povrázok ]

✎ píšu: ('abc' > 'def'), zastávka.
✎ píšu: ('def' > 'abc'), zastávka.
Nepravdivý
Pravdivý