Citrine/SK | Manual

[ číslo ] ≥ [ číslo ]

☞ x := 8 ≥ 7.
✎ píšu: x, zastávka.
Pravdivý