Citrine/SK | Manual

[ číslo ] moc: [ číslo ]

✎ write: 2 power: 3.