Citrine/SK | Manual

[ Program ] použitia: [ Povrázok ]

☞ f := Súbor _nový: '/tmp/x.ctr'.
f píšu: '☞ x := 123.'.
Program použitia: '/tmp/x.ctr'.
✎ píšu: x, zastávka.
123