Citrine/SK | Manual

[ číslo ] odčítanie: [ _číslo ]

☞ x := 3.
x odčítanie: 1.
✎ píšu: x, zastávka.
2