Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] + [ Povrázok ]

☞ x := 'ABC'.
☞ y := 'DEF'.
☞ z := x + y.
✎ píšu: z, zastávka.
ABCDEF