Citrine/SK | Manual

[ číslo ] boolean

{ :i
✎ píšu: i boolean, zastávka.
} * 10.
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý
Pravdivý