Citrine/SK | Manual

[ číslo ] < [ číslo ]

☞ x := 8 < 7.
☞ y := 7 < 8.
✎ píšu: x, zastávka.
✎ píšu: y, zastávka.
Nepravdivý
Pravdivý