Citrine/SK | Manual

[ Súbor ] vymazať

☞ x := Súbor _nový: '/tmp/a.txt'.
x píšu: 'abc'.
✎ píšu: x existuje, zastávka.
x vymazať.
✎ píšu: x existuje, zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý