Citrine/SK | Manual

[ číslo ] medzinárodné číslo

☞ x := 123.
✎ píšu: x medzinárodné číslo, zastávka.
☞ x := 1,23.
✎ píšu: x medzinárodné číslo, zastávka.
☞ x := 1.000.000.
✎ píšu: x medzinárodné číslo, zastávka.
123
1,23
1.000.000