Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] < [ Povrázok ]

✎ píšu: ('abc' < 'def'), zastávka.
✎ píšu: ('def' < 'abc'), zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý