Citrine/SK | Manual

[ číslo ] - [ číslo ]

☞ x := 9.
☞ y := x - 4.
✎ píšu: y, zastávka.
5