Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] ≠ [ Povrázok ]

☞ x := 'Hello' = 'Hello'.
✎ píšu: x, zastávka.
☞ x := 'World' = 'Hello'.
✎ píšu: x, zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý