Citrine/SK | Manual

číslo

☞ x := 123.
✎ píšu: x typ, zastávka.
číslo