Citrine/SK | Manual

[ číslo ] devide by: [ číslo ]

☞ x := 10.
x delenie: 2.
✎ píšu: x, zastávka.
5