Citrine/SK | Manual

[ Súbor ] píšu: [ Povrázok ]

☞ f := Súbor _nový: '/tmp/test.txt'.
f píšu: 'test'.
f zavrieť.
☞ q := Súbor _nový: '/tmp/test.txt'.
✎ píšu: q čítať, zastávka.
test