Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] ≤ [ Povrázok ]

✎ píšu: ('abc' ≤ 'def'), zastávka.
✎ píšu: ('def' ≤ 'abc'), zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý