Citrine/SK | Manual

[ Block ] zatiaľ čo: [ Block ]

☞ x := 0.
{ x pridať: 1. } zatiaľ čo: { ↲ (x < 6). }.
✎ píšu: x, zastávka.
6