Citrine/SK | Manual

[ číslo ] = [ číslo ]

☞ x := 8 = 8.
☞ y := 8 = 9.
✎ píšu: x, zastávka.
✎ píšu: y, zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý