Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] obsahuje: [ Povrázok ]

☞ x := 'abc' obsahuje: 'a'.
☞ y := 'abc' obsahuje: 'z'.
✎ píšu: x, zastávka.
✎ píšu: y, zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý