Citrine/SK | Manual

[ Súbor ] existuje

☞ f := '/tmp/a.txt'.
☞ x := Súbor _nový: f.
Program shell: 'rm ' + f.
✎ píšu: f existuje, zastávka.
Program shell: 'touch ' + f.
✎ píšu: f existuje, zastávka.
/tmp/a.txt
/tmp/a.txt