Citrine/SK | Manual

[ Povrázok ] nahraď s: [ Povrázok ] __: [ Povrázok ]

☞ x := '1...2...3'.
x replace: '...' width: ','.
✎ píšu: x, zastávka.
1...2...3