Citrine/SK | Manual

[ číslo ] nepárny?

✎ píšu: 2 nepárny?, zastávka.
✎ píšu: 3 nepárny?, zastávka.
Pravdivý
Nepravdivý