Citrine/SK | Manual

[ číslo ] zvláštny?

✎ píšu: 2 zvláštny?, zastávka.
✎ píšu: 3 zvláštny?, zastávka.
Nepravdivý
Pravdivý