Citrine/SM | Manual

[ Faʻafanua ] tuʻu: [ Sini ] _i: [ Sini ]

☞ x := Faʻafanua fou.
x tuʻu: 'hello' _i: 'world'.
✎ tusi: x, taofi.
(Faʻafanua fou) tuʻu:'hello' _i:'world'