Citrine/AF | Manual

[ Voorwerp ] op: [ String ] doen: [ Block ]

☞ coloraf ≔ Voorwerp nuwe.
coloraf op: ‘code:’ doen: { :x
⚿ rgb ≔ x.
}.
coloraf op: ‘code’ doen: {
↲ ⚿ rgb.
}.
☞ citrine ≔ coloraf nuwe code: ‘E4D00A’.
✎ skryf: citrine code, stop.
E4D00A