Citrine/AF | Manual

[ Oomblik ] string

Oomblik op: ‘format:’ doen: { ↲ ‘beautiful moment’. }.
Oomblik op: ‘time’ doen: { ↲ ‘999’. }.
✎ skryf: Oomblik, einde.
✎ skryf: Oomblik aantal, einde.
2021-01-24 16:57:26999