Citrine/HAW | Manual

[ Mua ] pākahi: [ Block ]

(Mua hou I: 1, II: 2, III: 3) pākahi: { :a :b
✎ kākau: a + b, oki.
}.
I1
II2
III3